Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Agenda voorjaarsledenvergadering BCV 2019

Agenda voorjaarsledenvergadering BCV 2019

Maandag 27 mei 2019 om 20.00 uur in de BCV kantine.


1. Opening
    Definitief vaststellen van de agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen van de najaarsledenvergadering dd. 29 oktober 2018

4. Bestuursmededelingen

              a. Er wordt afscheid genomen van de bestuursleden Maarten Hoekstra (secretaris) en Henk Hoekstra (voorzitter TC)

5. Financiële zaken

6. Stand van zaken rondom Nije Westermar

7. Rondvraag

8. Sluiting