Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

In memoriam: Leo van der Meer

In memoriam: Leo van der Meer

Op donderdagmiddag 3 januari 2019 bereikte ons het droevige bericht, dat onze oud voorzitter en erevoorzitter, Leo van der Meer was overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Deze ziekte die hem sinds het voorjaar van 2018 parten speelde heeft hem uiteindelijk toch geveld. Na de zware operatie, die hij kort voor de zomer onderging en die gevolgd werd door een aantal bestralingen leek het de goede kant op te gaan, maar het echte herstel kwam maar niet. Leo werkte tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis alweer hard aan zijn conditie en was dagelijks in de fitnessruimte te vinden. Aan doorzettingsvermogen geen gebrek. Helaas keerde de ziekte toch terug en uiteindelijk bleek het proces onomkeerbaar en moest onze oud-voorzitter de strijd afgelopen woensdag opgeven.

Het genoemde doorzettingsvermogen dat Leo etaleerde, hebben we ook binnen BCV op meerdere momenten mogen ervaren. Hij kwam ergens halverwege de jaren 70 uit ‘het westen’ naar Burgum, en ging daar werken in de ‘Centrale’. Al gauw wist hij zijn weg te vinden naar BCV, alwaar hij zijn geliefde voetbalspel naar hartenlust kon uitoefenen. Hoewel hij hier veel plezier aan beleefde en de voetbalsport tot op ‘hoge’ leeftijd bleef bedrijven, lagen zijn echte kwaliteiten meer op het bestuurlijke vlak. Hier heeft Leo zich in de loop der jaren ontpopt tot een echte BCV’er. Hij was nooit te beroerd om in commissies zitting te nemen en als het moest richtte hij er zelf eentje op. Zo zat hij in de jeugdcommissie, de sponsorcommissie, de bouwcommissie, BCV-50 en wat al niet meer, maar nam hij ook als secretaris en later zelfs twee keer als voorzitter zitting in het bestuur tijdens het eerste en het tweede ‘kabinet van der Meer’. Ook Femmie werd als notuliste verwelkomd tijdens Leo zijn ‘regeerperiode’. Hij was een bestuurder met passie en toewijding en had daarbij oog voor de vrijwilligers, zowel op menselijk als ook op  sociaal vlak. Leo werd na zijn eerste termijn van vijf jaar voorzitterschap, benoemd tot lid van verdienste van BCV en na zijn tweede periode met een zittingsduur van 12 jaar, was hij meteen de langst zittende BCV voorzitter ooit. Voor zijn tomeloze inzet voor BCV, werd hij dit keer geëerd met het erevoorzitterschap. Omdat hij zich buiten het voetbal om ook nog verdienstelijk heeft gemaakt voor o.a. het christelijk onderwijs in Tytsjerksteradiel, werd hij bij zijn afscheid op 14 november 2008  benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Een meer dan terechte waardering. Tenslotte werd Leo tijdens de KNVB regiovergadering van 16 oktober 2013 nogmaals in het zonnetje gezet, toen hem de gouden KNVB-speld werd uitgereikt wegens zijn grote verdiensten voor de voetbalsport.

Na zijn bestuurlijke inzet was hij nog jaren een gedreven voorzitter van BCV-50. Als boegbeeld van de MOP zag hij erop toe, dat de nodige klussen de juiste aandacht kregen van de vrijwilligers, die zich op maandagmorgen verzamelden op ons sportcomplex.

Met Leo verliezen wij een sportman en BCV’er in hart en nieren die gemist zal worden langs de lijn en zijn naam zal nog vaak genoemd worden door de vele BCV’ers die met hem gespeeld en samengewerkt hebben.

Wij wensen zijn vrouw Femmie en verdere familie veel sterkte met dit zware verlies.

Bestuur, leden en supporters BCV