Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Wat wordt de identiteit van de fusievereniging?

Wat wordt de identiteit van de fusievereniging?

Op een prachtige locatie nabij Drachtstercompagnie werd vrijdag nagedacht, gesproken, gediscussieerd, hard gewerkt, maar vooral ook naar elkaar geluisterd. Het doel was invulling geven aan de identiteit van de nieuwe vereniging. Het speciaal daarvoor geformeerde identiteitsteam (een dwarsdoorsnede van de verenigingen BCV en vv Bergum en de jeugdafdeling BBC) werd daarin begeleid door de coaches Richard en Daan van DBZ strategische creaties. In dit verslag nemen we je mee in de vraagstukken en discussies die aan bod kwamen.

Als eerste werden de uitgewerkte huiswerkopdrachten met elkaar gedeeld.
Stel dat de fusieclub BCV/Bergum een persoon is:
Hoe ziet die persoon er dan uit?
Wat vindt die persoon belangrijk in het leven?
Wat wil die persoon bereiken?

Meteen al werd duidelijk dat er onderling uiteenlopende inzichten waren in het beeld hoe de vereniging er uit zou moeten zien. Maar een groot aantal overeenkomsten in wat belangrijk is binnen de club en wat te bereiken, waren er ook.

Enkele vraagstukken, discussiepunten:
 • Twee verenigingen worden één nieuwe club, met nieuwe uitgangspunten en een nieuwe start. BBC was een samenwerkingsonderdeel, maar geen vereniging. Is het logisch een heel nieuw gezicht van de fusieclub te creëren? Met een nieuwe naam en nieuwe clubkleuren?
 • In de beleving  bij de jeugd (en ook veel ouders van jeugd) is BBC dé vereniging geworden. Zij kennen de moederverenigingen vv Bergum en BCV nauwelijks. BBC heeft positief bijgedragen aan de omgang en de verbinding tussen jeugd in Burgum. Daar waar voorheen duidelijke scheidslijnen lagen in BCV en vv Bergum, Christelijk en Openbaar gaat de jeugd allemaal met elkaar om en zijn er geen belemmeringen. Waarom zouden we iets wat nu goed is loslaten? Naam BBC en clubkleuren behouden?
 • Shirts van BBC ervaren we niet als praktisch, helft rood en helft zwart is in situaties niet goed te onderscheiden van de tegenstanders. Voorkeur andere shirts?
 • Jeugd kan snel met veranderingen omgaan, zijn veranderingen continu gewend. Hoe lastig is de  acceptatie van verandering van de naam BBC en/of clubkleuren/tenue.
 • De C van Christelijk, dat hoort bij identiteit van BCV en niet bij vv Bergum. Tijden zijn veranderd. De C laten we los ?
 • Er wordt voor de nieuwe vereniging veel  waarde gehecht aan het delen van Lief en Leed, elkaar respecteren, omzien naar elkaar. Kan dit beide verenigingen verbinden? 
 • Hoort het doen van vrijwilligerswerk erbij als je lid wordt/bent van de vereniging? Verankeren we dit in onze waarden/strategie of laten we de keuze bij de leden zelf?
 • Accepteren we dat er langs de lijn dingen worden geroepen die niet passen bij onze waarden? Of leggen we waarden en normen vast in gedragsegels én spreken we elkaar hier op aan?
Opvallend deze ochtend was, hoe het luisteren naar elkaar en het delen van standpunten met elkaar, uiteindelijk de groep dicht bij elkaar bracht. En te ontdekken dat er uiteindelijk alleen maar overeenkomsten zijn.

Deze bijeenkomst krijgt op 15 oktober a.s. een vervolg.  Doel is dan om de input en uitkomsten te vertalen naar een verhaal op papier. Het verhaal van de identiteit, in de vorm van waarden, droom en ambitie. 
 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten over de fusie:

 • 12 september 2018: Team van start met 'denken en bouwen' aan identiteit fusievereniging, klik hier
 • 4 juni 2018: Fusie ontwikkelingen, hoe blijf ik op de hoogte, klik hier
 • 1 mei 2018: Goede sfeer tijdens fusie informatiemarkt, bekijk het verslag en de gepresenteerde plannen, klik hier
 • 5 april 2018: Uitnodiging Informatiemarkt, klik hier
 • 29 maart 2018: Fusiecommissie bespreekt fusie stappenplan met besturen vvBergum, BCV en BBC, klik hier
 • 3 februari 2018: Besturen vvBergum en BCV samen in gesprek met de fusiecommissie: klik hier
 • 4 december 2017: Verder onderzoek naar fusie BCV en vvBergum, klik hier