BCV 1 - CVVO 1 | 4 - 0 BCV 2 - Marum 2 | 0 - 1 ONT 3 - BCV 3 | 7 - 2 VCR 3 - BCV 4 | 2 - 4
Uitslagen:

Organisatiewijziging Beheerszaken

Organisatiewijziging Beheerszaken

De portefeuille “Beheerszaken”, zoals onderhoud gebouwen, materialen kantine en dergelijke was tot voor kort in handen van Johan Douwes. Johan heeft aangegeven om met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden in het bestuur van BCV te willen beëindigen. Uiteraard begrijpen we dit besluit.

We spreken onze dank en waardering uit voor de inzet van Johan in de afgelopen jaren. Zelfs tijdens de ziekte van Anneke bleef Johan zich 100% inzetten voor BCV. Johan stapte enige tijd geleden in het bestuur, waarbij hij, met nog twee mensen een verdeling had gemaakt in de brede takenlijst van de portefeuille beheerszaken. Na enige tijd bleef Johan hiervoor alleen beschikbaar en vervulde hij dit op bewonderenswaardige wijze. We zullen hem later op een gepast moment, bedanken voor zijn inzet.

Doordat Johan zijn functie beschikbaar heeft gesteld, hebben we (tijdelijk) deze taken in het bestuur verdeeld. Voor ieder onderdeel van de portefeuille beheerszaken, hebben we binnen het bestuur een vast aanspeekpunt, namelijk:

-          Kantine:                                        Jan Harmen Jonker

-          Onderhoud gebouwen:                Maarten Hoekstra

-          Velden:                                         Henk Hoekstra

-          ICT:                                              Jan Harmen Jonker

-          Materialen/kleding:                       Henk Hoekstra

-          BSO:                                             Jan Harmen Jonker en Richard van der Vliet

-          Reclameborden:                           Gauke Haagsma

Mochten er naar aanleiding van deze mededeling nog vragen en of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.

Namens het bestuur,
Dirk van der Woude