BCV 1 - Wykels Hallum 1 | 2 - 1 BCV 2 - Heerenveense Boys 2 | 2 - 1
Uitslagen:

Kort verslag van de algemene voorjaarsledenvergadering

Kort verslag van de algemene voorjaarsledenvergadering

Kort verslag van de algemene voorjaarsledenvergadering BCV d.d. 28 mei 2018
 
Tijdens de laatste voorjaarsledenvergadering werden er diverse zaken gepresenteerd en toegelicht.
 
Als opening werd er een filmpje getoond over wat er zoal op een zaterdag te beleven is op het Koningsland. Eddie Sprietsma heeft op een zaterdag diverse jeugd- en seniorenteams gefilmd en heeft daarvan een mooie compilatie gemaakt.
 
Vrijwilligersbeleid.
Regina Sleifer en Hilda Beintema hebben onderzoek gedaan om het vrijwilligersbeleid zoals het nu is in kaart te brengen, maar vooral gekeken wat er verbeterd kan worden. Zij hebben dit in een duidelijke presentatie aan de leden gepresenteerd. Zij kwamen met diverse adviezen.
 
– Aanstellen vrijwilligerscoördinator(en)
– Aanschaffen van een automatiseringssysteem
– Professionaliseren en digitaliseren
– Positieve communicatie
– Goede begeleiding van nieuwe vrijwilligers
– Persoonlijke aandacht en waardering niet uit het oog verliezen.
 
De eerste stap hebben wij reeds kunnen zetten door twee coördinatoren aan te stellen. Zij zullen de volgende stap in de uitvoering moeten doen.
 
Beleid gewenst gedrag.
De besturen van BCV en vv Bergum zijn druk bezig om beleid te maken op gewenst gedrag. Een hot-item hierin is de verklaring omtrent het gedrag, beter bekend als het VOG. Besloten is om dit gefaseerd in te voeren en te beginnen met de vrijwilligers die direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar.
 
AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit geldt ook voor BCV. Lambertus Jalvingh heeft een korte presentatie  gehouden over wat dit precies inhoud en wat er al gedaan is om BCV en vv Bergum AVG-proof te maken. Alle bestuursleden van BCV hebben op deze avond een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Er zal op korte termijn op de site meer informatie komen over dit onderwerp.
 
Fusieproces BCV en vv Bergum
Jan Tabak heeft, als voorzitter van de fusiecommissie, een presentatie gehouden over wat de fusiecommissie reeds gedaan heeft en wat er nog gedaan moet worden.
Op 23 april is er een informatiemarkt gehouden, hier zijn voornamelijk positieve reacties op gekomen en sterkt de fusiecommissie er in dat zij op het juiste spoor zitten.
Door Tiemen Korvemaker werd een presentatie gehouden over de juridische zaken die er gedaan moeten worden om de fusie juridisch ook goed te laten verlopen. Hieraan gekoppeld is een stappenplan waarin is aangegeven welke juridische stappen moeten worden genomen en wat de tijdspad daarin is.
 
BESLUIT NA STEMMING:
De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd om het fusieproces door te zetten met het door de fusiecommissie aangedragen stappenplan en de aanbevelingen.
 
Hieronder staat het juridische stappenplan. Gehele presentatie zal later ook op de site gepubliceerd worden.


Lid van Verdienste
Hotze Pruis werd benoemd tot lid van verdienste. Hotze is 9 jaar wedstrijdsecretaris geweest, zit al 18 jaar in de TC en is tevens al 12 jaar leider bij de senioren, eerst bij het vierde en nu al weer 6 jaar bij het derde team. Als dank ontving hij uit handen van voorzitter Dirk van der Woude een oorkonde en een bosbloemen.
 
Op onderstaande foto wordt Hotze Pruis gefeliciteerd door Dirk van der Woude, waarna de oorkonde werd overhandigd.


Hotze Pruis met bosbloemen en de oorkonde