Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Nieuwjaarsreceptie BCV

Nieuwjaarsreceptie BCV

Bijna nemen wij afscheid van het jaar 2018 en mogen wij het nieuwe jaar 2019 begroeten. Terugkijken op het voorbije en oriëntatie op het nieuwe, dat doet BCV traditioneel tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Deze traditie zetten wij ook dit jaar voort. Om die reden willen wij u hierbij van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2019. U bent hiervoor allen van harte welkom op:
 
 
vrijdag 4 januari a.s.
vanaf 20.00 uur
in kantine “De Foarset”
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen u in ons clubgebouw te mogen begroeten en wij wensen u en uw familie alvast goede feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.
 
Met sportieve groeten,
Hoofdbestuur BCV
  
D. van der Woude
Voorzitter

 
Sponsorcommissie BCV
G. Haagsma
Voorzitter