Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Besturen ondertekenen fusievoorstel na akkoord van de leden

Besturen ondertekenen fusievoorstel na akkoord van de leden

De leden gaven in de Algemene Ledenvergaderingen van 14 december (vv Bergum) en 17 december (BCV) akkoord op het fusievoorstel met de toelichting en stemden in met het beleidsplan van de nieuwe fusievereniging. Daarmee gaven zij het sein om met deze stukken het formele deel van het fusietraject daadwerkelijk in te zetten. 

Een belangrijke mijlpaal. De besturen van beide verenigingen hebben de handtekeningen gezet onder het fusievoorstel en de toelichting. Deze documenten worden nu ter inzage gelegd bij o.a. de Kamer van Koophandel en er wordt een publicatie gedaan in een landelijk dagblad. Als derden zich niet tegen een fusie verzetten, wordt er opnieuw een Algemene Ledenvergadering bij beide verenigingen gehouden, waarin -op basis van exact dezelfde documenten-  officieel wordt gestemd over een definitief besluit tot fusie.

Via de sites en via social media worden leden uitgenodigd voor deze Ledenvergaderingen.
Eerder gepubliceerde berichten over de fusie: klik hier