Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Oproep aan ouders/verzorgers jeugdleden, oudere jeugdleden BBC en leden senioren BCV en vvBergum. Trainers gevraagd bij onze jongste jeugd!

Oproep aan ouders/verzorgers jeugdleden, oudere jeugdleden BBC en leden senioren BCV en vvBergum. Trainers gevraagd bij onze jongste jeugd!

Op het moment van schrijven is de competitie in volle gang en is er al weer heel wat geregeld door de mensen achter de schermen. Deze mensen van de jeugdcommissie, technische commissie, coördinatoren, trainers, leiders en scheidsrechters maken het mogelijk dat er kan worden gevoetbald op zaterdag. Dat is veel werk wat wordt gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan voor uw kinderen klaar en dragen allen naar vermogen een steentje bij aan het voetbalplezier van uw kind. Iedere vrijwilliger doet dit met plezier en voelt zich verantwoordelijkheid voor zijn of haar taak.
 
Onze trainers zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het spelplezier en voetbaltechnische en –tactische ontwikkeling van uw kind. Maar vergeet ook niet de ontwikkeling van het sociaal gedrag van de spelers. Bijvoorbeeld het leren omgaan met elkaar en de normen en waarden van het bedrijven van een teamsport. Deze vrijwilligers kunnen daarin hulp en steun van ouder(en)s goed gebruiken.
 
Wij zoeken enthousiaste ouders, jeugdleden, senioren voor de volgende leeftijdscategorie.
*3 trainers voor JO8 woensdag van 15.30-16.30 en eventueel maandag van 16.45-17.45
*3 trainers voor JO9 maandag en woensdag van 18.00-19.00
*1 trainer voor JO10 dinsdag en donderdag van 16.30-17.30
*1 trainer voor 12-3 maandag en woensdag van 16.45-17.45(speelt inmiddels als 11-tal ,13-3, in competitie maar traint nog op kunstgras als 12-3 met 12 spelers)
 
Wij zijn ons er van bewust dat we sommigen over de streep moeten trekken door er een vorm van beloning voor te bieden. Dit is dan ook mogelijk.
Er is voldoende ondersteuning dus ook al heb je geen ervaring als trainer je bent van harte welkom!
Naast de ondersteuning van een ervaren trainer krijg je ook je oefenstof aangereikt, middels VTON, waardoor het minder voorbereiding kost dan wanneer je alles zelf moet bedenken.
 
Wat kost het?
2 keer per week 20 minuten voorbereiden van de VTON training en een uur energie en enthousiasme stoppen in de training.
 
Wat levert het op?
Een vergoeding voor je trainingsuren, plezier, enthousiaste kinderen en ervaring als trainer.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om opleidingen te volgen van de KNVB.
Een gediplomeerd pupillen- of juniorentrainer of zelfs UEFA-C trainer worden? Dat kan dus ook.
 
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Wymer Bloemhof HJO BBC.
Telefoonnummer 0637280319 of mail naar bloemhofw@gmail.com
 
 
De trainingen
Om onze jeugd, vooral met plezier, het mooie voetbalspel te leren zijn er trainers en leiders nodig voor de trainingen en de begeleiding op zaterdag. Helaas blijkt het ieder jaar lastig alle teams vanaf het begin van trainers en leiders te voorzien. Ook dit jaar zijn er nog te weinig enthousiaste jeugdtrainers en dat komt misschien mede door veranderingen in de structuur van trainen. De nieuwe structuur is, zoals ik heb begrepen, nog niet bij iedereen duidelijk vandaar hieronder een  toelichting.
 
 
Nieuwe manier van trainen bij onze jongste jeugd tot en met JO12.
Op dit moment traint iedere leeftijdscategorie van JO8 t/m JO12 op dezelfde tijd en op kunstgras. Dat is een bewuste keuze omdat deze structuur veel voordelen oplevert, zowel praktisch als ook voor de ontwikkeling en spelplezier van onze spelers. Het is teveel om alle voordelen hier op te sommen maar een aantal zal ik kort benoemen.
-          Beter inzichtelijk krijgen van ontwikkeling en spelplezier van spelers door het kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten van andere teams
-          Trainers van dezelfde leeftijdscategorie hebben vaker overleg met elkaar op veld
-          Van elkaar kunnen leren
-          Veldbezetting(meer ruimte op groot kunstgrasveld) en gebruik materiaal is beter verdeeld.
-          Veilige speel/leeromgeving, centraal, zichtbaar, toegankelijk en uitnodigend voor spelers/ ouders/verzorgers.     
 
Iedere leeftijdscategorie heeft een Technisch Leeftijd Coördinator die tijdens de trainingen op het veld aanwezig is. Dit om meer aandacht te geven aan de kwaliteit en het plezier tijdens de trainingen. Plezier en ontwikkeling als belangrijkste aandachtspunten.  Ook sturen op gedrag en meer aandacht voor de individuele speler is hierdoor mogelijk. In theorie is de TLC vrij van training geven. In de praktijk blijkt nu, door een tekort aan trainers, dat de TLC zelf ook trainingen verzorgt. (Met uitzondering van de leeftijdscategorie JO11.)
 
Praktisch voordeel
Met de komst van de TLC’er zou het mogelijk zijn ieder team minimaal van 1 trainer te voorzien die wordt ondersteund door de TLC’er.  Dus geen 2 trainers per team nodig. Mag natuurlijk maar in principe niet nodig.
 
v.b. Vorig jaar waren er teams van 8 spelers met 2 trainers en in die zelfde leeftijdscategorie ook teams zonder trainer helaas. Dit willen we graag anders doen.
 
Doel is om met hetzelfde aantal trainers alle teams te kunnen voorzien van minimaal 1 trainer waarbij de TLC’er, een ervaren trainer, kan ondersteunen. Dus per leeftijdscategorie een betere trainersbezetting.
 
De organisatie in de huidige praktijk
Trainingstijden.
Vroeger op de dag en per leeftijdscategorie trainen betekent meer ruimte, materiaal en tijd tussen de trainingen om veld klaar te maken. Rustiger voor de teams en trainers.
Nadeel is dat een aantal trainers niet meer beschikbaar is door de vroege aanvangstijden in combinatie met werk. Dit nadeel hadden wij rekening mee gehouden.
Het wegvallen van deze trainers zou opgevangen moeten worden met de huidige groep jongere trainers die, afhankelijk van schoolrooster, in de middag wel eerder beschikbaar zouden zijn.
Helaas is het niet gelukt deze groep te behouden door studie of eigen voetbalambities en er zijn helaas minder nieuwe trainers bij gekomen.
 
Onze trainers, TLCérs en de HJO staan op dit moment alle gaten te vullen en deze manier van trainen is niet optimaal voor de kinderen. Teams moeten soms worden samengevoegd tijdens de trainingen en dat gaat ten koste van de aandacht en kwaliteit.
Nog belangrijker is dat, als wij zo doorgaan, de huidige situatie er voor zorgt dat het plezier en het enthousiasme van de huidige trainers, TLC’er en HJO verdwijnt.
Kortom, we hebben op korte termijn pupillentrainers nodig!
Indien er geen hulp komt kunnen een aantal pupillenteams niet meer trainen of bieden we minder trainingen aan.