BCV 1 - S.C. Stiens 1 | 2 - 0 BCV 2 - 't Fean'58 2 | 1 - 0
Uitslagen:

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Hallo BCV’ers
 
Of je nu speler, vrijwilliger, supporter, sponsor of gewoon belangstellende bent,
namens het bestuur van BCV heet ik jullie van harte welkom op deze, bijzondere nieuwjaarsreceptie.
Waarom bijzonder? Ik schat in dat dit zomaar de laatste BCV nieuwjaarsreceptie is…………..
 
Inmiddels enigszins uitgebuikt van de feestdagen, laten we een bewogen 2017 achter ons.
Waarom een bewogen 2017?
 
Allereerst kwam er op 4 oktober op een buitengewoon vervelede wijze een einde aan de Westermar.
 
De Westermar is nog steeds een begrip in ons dorp. Wanneer we spreken over een nieuw te bouwen sporthal hoor ik steeds dat we geen nieuwe sporthal gaan bouwen, maar juist een nieuwe “Westermar”. Kortom, in Burgum is een sporthal kennelijk een synoniem voor “Westermar” en vice versa.
Het wegvallen van de Westermar heeft nog steeds behoorlijke consequenties voor onze club. De gevolgen voelen we nog steeds, doordat we geen gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld, maar ook in het wegvallen van enkele kleedboxen.
 
T.a.v. dat laatste punt, zullen we dit de komende jaren moet gaan opvangen. Hoe?
Als besturen van vv Bergum en BCV zijn we momenteel in onderhandeling met de gemeente om hiervoor een oplossing te vinden. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we dit uiteraard met jullie communiceren.
 
Naast de gevolgen van de brand van de Westermar waren er nog enkele opvallende gebeurtenissen, in 2017, waar wij als club mee te maken kregen, zoals:
  • Het invoeren van nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen. Dit heeft bij de voorbereiding veel inspanning gekost van onze jeugdtrainers en de Hoofd Jeugd Opleiding, Wymer Bloemhof. Inmiddels is de invoering prima gelukt! Hiervoor wil ik met name Wymer bedanken voor zijn inzet!
  • Invoering van het vrijwilligersbeleid. Dit leidde tot behoorlijke discussies, met name op social media. Zelfs Omrop Fryslan had aandacht voor dit onderwerp.
Ik vind dit bijzonder, omdat het beleid eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is, maarjuist een logisch gevolg van maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Wij hebben in het afgelopen jaar stappen gezet, door het bijvoorbeeld heel normaal te vinden dat we bijspringen in de kantinebezetting. Uit reacties van leden blijkt bovendien dat we dit helemaal niet als last ervaren. Het versterkt juist ons verenigingsgevoel.
  • De herinrichting van onze kantine.  Met een beperkt budget is een mooie renovatie van de woonkamer van ons clubhuis gerealiseerd. Hiermee kunnen we prima voor de dag kunnen komen.
En, hoe werd er uiteindelijk op het veld gepresteerd? Nog even de resultaten van onze teams op een rijtje van het seizoen 2016/2017:
  • Het vierde van BCV werd kampioen!
  • Ons 3e team eindigde keurig in de middenmoot in de 3e klasse!`
  • Het tweede van BCV haalde een zeer verdienstelijke tweede plaats en speelde ook nog nacompetitie voor promotie naar de res. Hoofdklasse.
  • Helaas degradeerde ons eerste elftal naar de tweede klasse.
  • De 35+ eindigde in de voorjaars- en de najaarsreeks als 2e, of zoals Rene het aangaf, net in beide gevallen geen kampioen……
  • De 45+ daarentegen werd zowel in de voorjaars- als in de najaarsreeks wel overtuigend kampioen!
 
Als je deze resultaten bij elkaar zet, dan mogen we best wel zeggen dat 2017 sportief een mooi jaar is geweest.
Natuurlijk voelt de degradatie van ons vlaggenschip niet goed, maar daar staat tegenover dat onder leiding van Jasper en Meint, maar ook van Albert en Ate, we er wel meer en meer in slagen om eigen jeugdspelers in te passen in onze eerste twee teams! Dat willen we voor de toekomst graag doorzetten. Daarnaast willen we met ons eerste natuurlijk wel weer z.s.m. naar de 1e klasse. Want ik vind dat een eerste team voor een club als BCV daar gewoon thuis hoort!
 
Dan naar 2018. Wat zijn de verwachtingen en ontwikkelingen?
 
Allereerst gaf ik bij de inleiding aan dat deze nieuwjaarsreceptie wel eens de laatste kan zijn in de huidige setting. Het fusieproces met vv Bergum zal in dit jaar behoorlijke stappen gaan maken. Zo gaan we, als gezamenlijk besturen van vv Bergum en BCV,  in de komende weken met de fusiecommissie het stappenplan bespreken. Hierover zal vervolgens eind februari/begin maart een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Daarin zullen de verdere stappen met jullie gedeeld worden. Ook zullen we informatie blijven delen via de website en natuurlijk zijn we altijd bereid om jullie persoonlijk toelichting te geven over het proces!
 
We zijn eind vorig jaar naar een eerste informatie bijeenkomst voor de herbouw van de Westermar geweest. Hiervoor is een burgerinitiatief genomen door enkele betrokken inwoners uit ons dorp, onder wie ook ons oud voorzitter Age Kramer. Zij willen een voorstel maken voor een nieuw te realiseren sporthal.
Momenteel zijn wij als bestuur bezig met het opstellen van een van ideeën, die we aan willen dragen  voor de nieuwe sporthal.
Graag nodigen we ook jullie uit om jullie ideeën aan ons kenbaar te maken.
Op 16 januari as hebben wij een gezamenlijk overleg met vv Bergum en BBC. Hierbij zullen ook vertegenwoordigers van de “Westermar commissie” aanschuiven om onze eerste ideeën aan te horen. Momenteel is er nog niet bekend wanneer deze sporthal gerealiseerd moet zijn. We verwachten dat dit nog zeker twee jaar zal duren.
 
Wat betreft het kunstgrasveld nog even dit. De gemeente heeft de opdracht verstrekt tot vervanging van de huidige mat. Deze is in bestelling. IIs en weder dienende zal gestart worden om vanaf 15 januari de oude mat te verwijderen, waarna in week 4 de nieuwe mat aangelegd zal worden.
Wanneer de weergoden meewerken kunnen we in februari weer volop gebruik maken van ons hoofdveld.
 
In de komende weken, willen Henk Hoekstra (vz TC), Jan Harmen Jonker (vice vz) en ik met alle BCV teams in gesprek. Ons doel is om enerzijds nader kennis te maken, maar wij willen bovenal luisteren naar jullie ideeën hoe we het plezier in het  voetbal kunnen behouden en/of kunnen verbeteren.
Wij zijn geschrokken van het ledenverlies van vorig seizoen. Er zijn na het vorige seizoen teveel seniorenleden gestopt en of overgestapt naar andere clubs. We willen met jullie alles aan doen om ervoor te zorgen dat jullie je echt thuis voelen binnen deze club!
 
Wij , als bestuur, zijn er voor jullie en niet andersom. Dat willen wij benadrukken en we zijn dan ook benieuwd naar jullie suggesties.
  
Zoals gezegd, er gebeurt veel binnen onze club. Echter constateren we dat de communicatie nog steeds verbetert kan en moet worden. Als bestuur zijn we momenteel in gesprek met iemand die ons zou kunnen helpen bij het verbeteren van de communicatie.
Met name bestuurszaken kunnen wat ons betreft nog sneller en transparanter gecommuniceerd worden. Uiteindelijk kennen we als bestuur geen geheimen, maar soms kun je bepaalde zaken in bepaalde stadia nog niet communiceren, maar dat laat onverlet dat we transparantie zeer hoog in het vaandel hebben staan! Daar mogen jullie ons op aanspreken.
 
Het reilen en zeilen in deze fantastische club, kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ik kan jullie niet genoeg aangeven hoe belangrijk wij de inzet van de vrijwilligers vinden en waarderen.
Ik hoop van harte dat wij als voetballers, vrijwilligers, sponsoren en supporters elkaar willen blijven steunen en elkaar willen blijven waarderen. Wanneer we dit ook in de toekomst blijven doen, al dan niet in een nieuwe entiteit, zullen we nog lang heel veel plezier beleven aan de sociale functie die het voetbal in Burgum heeft.
 
Ik wens jullie en jullie geliefden een fantastisch mooi, sportief, maar bovenal gezond 2018 toe en ik hoop dat we elkaar zeker ook op de nieuwjaarsreceptie van 2019  weer mogen treffen!
 
Proost en oant sjen!