Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Voorlopige selectie-/elftal-indeling senioren BCV 2017-2018

Voorlopige selectie-/elftal-indeling senioren BCV 2017-2018

Voorlopige selectie-/elftal-indeling senioren BCV seizoen 2017-2018

 

De voorlopige indeling is tot stand gekomen. Er wordt over ‘voorlopig’ gesproken omdat er altijd nog wijzigingen kunnen komen. Uitgangspunt is wel om zoveel als mogelijk aan deze samenstellingen te blijven vasthouden.

Zijn er spelers, die willen reageren, dat kan bij de secretaris van de Technische Commissie, Hotze Pruis, h.pruis5@upcmail.nl

 

A-selectie    
Auke    Schievink
Peter   Mank
Raoul    Dijkstra
Harmen    Vlietstra
Roy  van Houten
Cor Pieter   Pander
Arjen   Tolman
Cor de Jong
Roel van der Meulen
Ronald van der Heijden
Mao   Xiao
Paul   Westra
Fedde Durk   Kingma
Bauke   Prins
Steffen   Procee
Erwin van der Meulen
Hendrik   Elzinga
Roeland   Rusticus
Jacob   Frimpong
Romke   Bos
Marciano   Slager
Jorrit van der Meulen
     
Begeleiding:    
Jasper Bouma    
Meint Bouma    
Jurjen Douwes    
Eddie Sprietsma    
     
     
B-selectie    
Robert    Kuipers
Jurrian   Schievink
Marthijn   Sijtsma
Robert  van der  Laan
Patrick   Sijtsma
Jurjen   Herder
Pieter   Elzinga
Jan Harm   Jonker
Marco   Ray
Martijn   Rispens
Sander   Bos
Alwin   Fonk
Alex van Dijk
Jan Okke   Veenstra
Lucas   Zijlstra
     
Begeleiding:    
Albert de Wilda    
Ate Ritsma    
     
     
C-selectie    
Bart   Elzinga
Jaap de Jong
Gosse   Braaksma
Robert - Jarno   Veenje
Piet   Scherjon
Riemer   Wouda
Thomas   Bootsma
Jos   Beerda
Sjoerd van Dekken
Richard de Boer
Willem   Vlietstra
Ted   Hirdes
Tim   Cuperus
Juan Lemuël Cam   Koelstra
Jelle van der Wal
Anne van der Wal
Hille   Hiddema
Pieter van der Veen
Hein   Mosselaar
Auwert   Hiddema
Martijn   Pruis
Oeds   Venema
Wander   Kooistra
     
Begeleiding:    
Fedde Lont    
Hotze Pruis    
     
     
BCV 4    
Douwe    Hoogeveen
Christian van der Brug
Bert   Tjaarda
Johan    Stelpstra
Rene   Procee
Luc   Holwerda
Jan van der Zwaag
Gerbrand de Vries
Eelze   Cuperus
Bartelt de Jong
Peter van der Wielen
Jurjen   Reinsma
Gosse   Bies
Jan   Luinstra
Symen   Bijlsma
Willem de Vries
Wouter   Bouius
Anton   Geerligs
Jan   Hoekstra
Tom   Overal
Wiebe    Pruis
Geert-Jan van Assen
Jos de Vries
Olaf Ate-Jan van der Woude
     
Begeleiding:    
Andre van der Meer    
Rindert van der Zwaag