Suawoude 35+1 - BCV 35+1 | 0 - 1 BCV 35+1 - Suameer 35+1 | 3 - 0 Eastermar 35+1 - BCV 35+1 | 0 - 2 BCV 35+2 - SC Kootstertille 35+1 | 3 - 0 Zwaagwesteinde 35+1 - BCV 35+2 | 2 - 2 BCV 45+1 - Friese Boys 45+1 | 0 - 0 BCV 45+1 - FC Birdaard 45+1 | 0 - 2 Hardegarijp 45+1 - BCV 45+1 | 0 - 1 BCV 1 - SC Veenwouden 1 | 3 - 0 BCV 2 - The Knickerbockers 2 | 0 - 1 SC Kootstertille 2 - BCV 3 | 1 - 3 SC Veenwouden 4 - BCV 4 | 3 - 4
Uitslagen:

Kort verslag van de najaarsledenvergadering

Kort verslag van de najaarsledenvergadering

Kort verslag van de najaarsledenvergadering, d.d.  27 november 2017
 
Tijdens de laatste najaarsledenvergadering werden enkele zaken doorgesproken en toegelicht.
 
Kunstgras
Het kunstgrasveld zal zo spoedig mogelijk worden aangepakt. In het gunstigste geval zelfs al voor de kerstvakantie, maar dit is van diverse factoren afhankelijk, o.a. het weer.
 
Westermar
Opbouw van de Westermar zal op de huidige locatie plaatsvinden, BCV en vv Bergum zullen ook in de ontwikkelingen worden meegenomen. Er is inmiddels een stuurgroep geïnstalleerd uit het dorp Burgum, zonder dat de leden van de stuurgroep rechtstreeks betrokken zijn met de Westermar. Ontwikkelingen zijn te volgen op de site www.westermar.frl
 
Fusie onderzoek
Leden van vv Bergum zijn ook akkoord gegaan om het onderzoek naar optimale samenwerking tot fusieproces met stip op de horizon te veranderen. De fusiecommissie krijgen hierdoor een duidelijkere opdracht. Fusiecommissie zal op gezette tijden de besturen informeren en rond maart 2018 een presentatie houden over de voortgang en de vervolg stappen bespreken. Door beide besturen is een notitie opgesteld dat op de websites van beide verenigingen gepubliceerd zal worden.
 
Sport BSO
Sinds kort is de sport-BSO van Kinderdagverblijf Burgum van start gegaan in de kantine.. Miriam de Groot en Elske Wietzes hebben zich aan de leden voorgesteld en aangegeven wat er allemaal aan sporten gedaan kunnen worden. Voor meer informatie kijk op de site van Kinderdagverblijf Burgum.
 
Vrijwilligersbeleid
BCV en vv Bergum hebben twee vrijwilligers bereid gevonden om het vrijwilligersbeleid, als vastgesteld in de voorjaarsledenvergadering, organisatorisch op de rit te krijgen.
 
VOG
Het VOG (een verklaring omtrent gedrag) is op het moment een hot item. Ook het bestuur van BCV heeft dit hoog op de agenda staan. Echter hier zal eerst goed beleid op gemaakt moeten worden in samenwerking met vv Bergum en BBC, voordat er aan vrijwilligers gevraagd kan worden om een VOG te overleggen.
 
Bestuursmutaties
Voorzitter Age Kramer is afgetreden. Dirk van der Woude was al benoemd als opvolger in de voorjaarsledenvergadering. (op de BCV-site meer informatie)
 
Secretaris Maarten Hoekstra is herbenoemd Penningmeester Richard van der Vliet werd ook herkozen door de leden.
 
Tenslotte werd Henk Hoekstra  benoemd tot voorzitter van de technische commissie
 

 
Jelle Tjalsma heeft als a.i. voorzitter TC geen zitting in het bestuur gehad, maar na zeven jaar a.i. te zijn geweest voelde het wel zo voor het bestuur. Age bedankte Jelle voor bewezen diensten en aan Jelle werd een presentje met bloemen overhandigd.
 

 
Jan van Arkel en Age Kramer werden door de leden benoemd tot Ere-leden van BCV met bijbehorende oorkonde en bloemen. (op de BCV-site meer informatie)
 
Gauke Haagsma en Germ van der Zwaag werden door de leden benoemd tot lid van verdienste van BCV inclusief oorkonde en bloemen. (op de BCV-site meer informatie)
 
 
Namens het BCV bestuur,

Maarten Hoekstra
Secretaris BCV