Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Ereleden

Ereleden

Jaap van Bruggen Lid van verdienste 2019  
Haye van Dekken Lid van verdienste 2019  
Gauke Hayma Lid van verdienste 2019  
Hotze Pruis Lid van verdienste 2018  
Age Kramer Ere-lid 2017  
Jan van Arkel Ere-lid 2017  
Gauke Haagsma Lid van verdienste 2017  
Germ van der Zwaag Lid van verdienste 2017  
René Procee Lid van verdienste 2017  
Harke Bekkema Lid van verdienste 2017  
Taeke & Jellie van der Meulen Lid van verdienste 2017  
Syb Stelpstra Lid van verdienste 2016  
Fedde Lont Lid van verdienste 2016  
Gauke Hayma Zilveren scheidsrechtersspeld KNVB noord 2013  
Cees Luigjes Lid van verdienste 2013  
Jan van Arkel Lid van verdienste 2012  
Herman Hoekstra Lid van verdienste 2011  
Goos Ganzevoort Lid van verdienste 2011  
Alie Jelsma Lid van verdienste 2010  
Jitze v/d Veen Lid van verdienste 2010  
Hans Nickolson Erelid 2010  
Leo v/d Meer (†) Ere-voorzitter 2009 Gouden speld
Jurjen en Betty Douwes Leden van verdienste 2009  
Kees v/d Werf Lid van verdienste KNVB 2008 Zilveren speld
Sibbele Hietkamp Lid van verdienste 2008  
Okke Hoogland Lid van verdienste KNVB district noord 2006 Gouden speld
Durk Terpstra Lid van verdienste 2005  
Durk Kemper Erelid 2005  
Johannes en Afke Postma Leden van verdienste 2004  
Bert Bekkema Lid van verdienste 2003  
Jelle Hoekstra Lid van verdienste 2003  
Wiebe Dijkstra Ere-lid / lid van verdienste 2003 Zilveren speld
Klaas de Groot Ere-lid 2002  
Jan Jelsma Lid van verdienste 2001  
Kees v/d Werf Lid van verdienste 2001  
Henk Hoekstra Ere-lid 2000  
Jan C. Douma Ere-lid 2000  
Dries Draaistra Lid van verdienste 1999  
Bert Wietses (†) Lid van verdienste 1999  
Theun Postma Lid van verdienste 1996  
Leo J.M. v/d Meer Lid van verdienste 1993  
Henk Hoekstra Lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 Zilveren speld
Tjipke Feenstra (†) Lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 Zilveren speld
Jan Adema (†) Lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 Zilveren speld
Jouke J. Douma (†) Ere-penningmeester 1986  
Tiete O. Bosgra Ere-voorzitter 1986  
Michgiel de Jong (†) Ere-voorzitter 1976  
Berend de Boer Ere-lid-secretaris 1961  
M. Wilbers Ere-voorzitter 1960  
S.Sijperda Ere-lid-secretaris 1950