WWS 2 - BCV 3 | 1 - 7 BCV 4 - Zwaagwesteinde 3 | -
Uitslagen:

Commissies

CommissiesTechnische commissie

Voorzitter Jelle Tjalsma (A.I.)  
Lid (A-selectie) Jelle Tjalsma  
Lid (B-selectie) Vacature  
Lid (C-selectie)  Fedde Lont  
Lid  Hotze Pruis  
Adv. lid Vacature  
Adv. lid Vacature
Coördinator AZC Vacature
Scheidsrechtercoördinator             Vacature
Wedstrijdsecretaris Jan van Arkel
 

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretaris: Jan van Arkel

wedstrijdsecretaris@vvbcv.nl 
Tel.:    0511847586
 


Beheerscommissie

Johan Douwes Voorzitter 06-28223432
  Secretaris -
Teake van der Meulen Buiten onderhoud -
Betty Douwes Kantine inkoper -
  Technische zaken -
Klaas de Groot Materiaalbeheer -
  Bouwzaken -
 
Cees Luigjes
Harm Haven
Algemeen  -
Kees van der Werf Technische zaken -
Albert de Wilde Consul -
Harry Elzinga Consul assistent -
  Veldbeheer -
  AED beheer -
Jan van Arkel
Arjen Bootsma
Klaas de Groot
Jurjen Douwes
Aize de Jong
Leo van der Meer
Klaas Wijnia
Germ van der Zwaag
Doeke de Vries
Geert de Vries
Gerrit Hoekstra
MOP -
Piet van Kammen  Schoonmaak boxen  
 

Sponsorcommissie

Gauke Haagsma Voorzitter -
Bert Bekkema Secretaris -
Bart Hoekstra Relatiebeheer -
Jan van Arkel Omroeper -
Klaas de Groot
Jelle Hoekstra
Teye van Keimpema
Cees Luigjes
Johannes Postma
Schoonmaak
reclameborden
-

Kantinecommissie

Klik hier voor het kantinedienstrooster.

Klik hier voor een overzicht van de kantine agenda.

Klik hier voor de kantineregels

Kantineploegenleidster:
Betty Douwes 
Rhala 6 
Burgum 
Tel.: 0511-463912
kantinecoordinator@vvbcv.nl

Telefoonnummer van de kantine: 0511-462150

 


Supportersvereniging

 
Roel Boonstra Voorzitter -
Annelies van der Wal Secretaris -
Anneke Bosma Lid -
Sietske Tilkema Lid -
Wieny Toren Lid -
Jelle van der Wal Lid  

Jeugdcommissie BBC

In 2005/2006 is Bergum BCV combinatie (BBC) gestart als samenwerking tussen de voetbalverenigingen VV Bergum en BCV. Er is gestart met de A en B junioren waarna in 2007/2008 alle jeugdspelers van de beide voetbalverenigingen zijn ondergebracht bij BBC. In 2012 zijn  hier ook de meisjes en dames toegevoegd.  Op dit moment telt BBC ongeveer 500 jeugdleden.

Naam Functie Telefoon
Algemeen Bestuur

Bokke de Groot Voorzitter 0511-461983
Jannie Elzinga Secretaris 0511-464660
Tjeer de Jong  Penningmeester 0511-464553
Johan Hoekstra Wedstrijdsecretaris 06-48792401
Haye van Dekken Materiaal 06-15358585
 

Technische Commissie

Harke Bekkema Voorzitter TC 0511-464283
Jan Hankel HJO -
Dirk van der Woude  TC-Lid pupillen 0511-464535
Piet Koopmans  TC-Lid junioren 0511-463120
Marco Sluijk  Scheidsrechterzaken 06-10337733
 

Coördinatoren

Jurjen van der Wal A, B en C junioren 0511-463260
Henk Hoekstra D pupillen 06-29590847
Johan Douwes E pupillen 06-28223432
Douwe Bakker F pupillen 06-83523837
Nienke de Vries Dames en meisjes 0511-462180
 

Communicatie

Jessica Roeke Communicatie 06-10337733
 

Toernooien

Age Tolsma Toernooien 0511-4626228