Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Bestuur

Bestuur

Het hoofdbestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging. Het bestuur voert aan de hand van het beleidsplan het door de ledenvergadering goedgekeurde beleid uit. Dit beleidsplan is dit seizoen weer vernieuwd en voor de komende vijf jaar vastgesteld. Voor de uitvoering heeft zij diverse commissies in het leven geroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor een onderdeel van het beleid en in elke commissie heeft een lid van het hoofdbestuur zitting, meestal als voorzitter. Hierdoor blijven, ondanks de veelheid aan commissies, de lijnen naar het bestuur kort.
 
Voorzitter Dirk van der Woude voorzitter@vvbcv.nl 0511-464535
Vice-voorzitter Jan Harmen Jonker vicevoorzitter@vvbcv.nl 06-10731739
Secretaris Maarten Hoekstra       secretaris@vvbcv.nl 06-46857700
Penningmeester Richard van Vliet penningmeester@vvbcv.nl 0511-482544
Beheerszaken


 
Kantine: Jan Harmen Jonker
Onderhoud gebouwen: Maarten Hoekstra
Velden: Henk Hoekstra
ICT:  Jan Harmen Jonker
Materialen/Kleding: Henk Hoekstra
BSO: Jan Harmen Jonker en Richard van der Vliet
Reclame borden: Gauke Haagsma

 
 
Sponsorzaken Gauke Haagsma sponsorzaken@vvbcv.nl  
Technische zaken        Henk Hoekstra technischezaken@vvbcv.nl 0511-468042

Correspondentieadres:
Burgemeester van Panhuyslaan 32
9251KV Burgum