WWS 2 - BCV 3 | 1 - 7 BCV 4 - Zwaagwesteinde 3 | -
Uitslagen:

Bestuur

Bestuur

Het hoofdbestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging. Het bestuur voert aan de hand van het beleidsplan het door de ledenvergadering goedgekeurde beleid uit. Dit beleidsplan is dit seizoen weer vernieuwd en voor de komende vijf jaar vastgesteld. Voor de uitvoering heeft zij diverse commissies in het leven geroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor een onderdeel van het beleid en in elke commissie heeft een lid van het hoofdbestuur zitting, meestal als voorzitter. Hierdoor blijven, ondanks de veelheid aan commissies, de lijnen naar het bestuur kort.
 
Voorzitter Age Kramer  voorzitter@vvbcv.nl
Secretaris Maarten Hoekstra       secretaris@vvbcv.nl
Penningmeester Richard van Vliet penningmeester@vvbcv.nl
Beheerszaken Johan Douwes beheerszaken@vvbcv.nl
Sponsorzaken Gauke Haagsma sponsorzaken@vvbcv.nl
Technische zaken        Vacature technischezaken@vvbcv.nl

Volledige commissie indeling vind je hier!