Er zijn de laatste 30 dagen geen uitslagen
Uitslagen:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Copyright

Niets uit deze website mag zonder toestemming van BCV worden gekopieerd of overgenomen. Dit geldt voor alle teksten, afbeeldingen, logo's, geluids- en filmfragmenten en programmacodes. Zonder toestemming mag u geen informatie van deze website verveelvoudigen, overdragen, bewerken en/of door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, openbaar maken en evenmin in een gegevensopzoekstysteem opslaan. Een verzoek tot hergebruik kun u sturen naar vv BCV, middels het contactformulier vermeld op de website.
In het geval gebruik wordt gemaakt van teksten beeldmateriaal van derden, staat waar mogelijk de bron vermeld. De rechten op dat materiaal berusten bij de eigenaars daarvan.


Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld. Aan de informatie vermeld op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als gebruiker van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. De makers van deze pagina's wijzen elke aansprakelijkheid voor enigerlei directe dan wel indirecte schade, van welke aard dan ook, van de hand als gevolg van typefouten en/of andere fouten. BCV is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van sites van andere partijen, waarnaar op deze website (link)verwijzingen zijn opgenomen. De makers van de website en/of (de) voetbalvereniging BCV kan/kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van berichten van derden op interactieve gedeeltes van de site.


Frames

Het is niet toegestaan deze site te 'framen' in een andere website.
 


Ontwerp en realisatie

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra